logo_kolor

  Stowarzyszenie Edukacji i Odtwórstwa Historycznego „AUREA TEMPORA” powstało w 2008 roku z inicjatywy grupy osób fascynujących się przeszłością sprzed 1000 lat. Zainteresowanie historią, chęć zdobywania wiedzy, dzielenia się nią z innymi, a przede wszystkim znalezienia alternatywy dla ery komputerów i telewizji, bezpośrednio wpłynęły na powstanie Stowarzyszenia.
  Członkami Stowarzyszenia „AUREA TEMPORA” są między innymi: wykładowcy Instytutu Historii UAM, absolwenci kierunków historycznych, studenci i przedstawiciele różnych zawodów. Łączy nas jedno - zamiłowanie do historii i jej odtwarzania.
   Warto również dodać, że Stowarzyszenie Edukacji i Odtwórstwa Historycznego „AUREA TEMPORA” działa na podstawie wpisu nr 0000313606 do rejestru stowarzyszeń, dokonanego przez Sąd Rejonowy dla miasta Poznania. Wydaje się to szczególnie ważne dla osób, firm czy instytucji chcących podejmować stałą i sformalizowaną współpracę z naszą organizacją.
  Podstawowym celem działalności Stowarzyszenia „AUREA TEMPORA” jest upowszechnianie oraz rozwijanie wiedzy o wczesnym średniowieczu na ziemiach polskich. Interesują nas przede wszystkim rządy Mieszka I, Bolesława I Chrobrego i Mieszka II. Czasy panowania tego drugiego księcia najstarszy polski kronikarz Anonim tzw. Gall określił jako aurea tempora – złote czasy.
  Zajmując się jednak odtwórstwem historycznym ponad wszystko przedkładamy własną edukację, dobrą zabawę i te krótkie chwile, kiedy wszyscy stajemy się częścią średniowiecznego świata sprzed 1000 lat w całej jego różnorodności.
  Cele Stowarzyszenia realizowane są zarówno poprzez przeprowadzanie różnorodnych projektów edukacyjnych adresowanych do dzieci, młodzieży, jak i osób starszych oraz poprzez angażowanie się w liczne działania o wymiarze kulturalnym. Istotną rolę w realizacji celów Stowarzyszenia spełniają rozmaite akcje związane z działalnością określaną jako odtwórstwo historyczne. Polega ono na wizualnej próbie prezentacji przeszłości, wspartej dodatkowo aktywnymi formami uczestnictwa odbiorców tego rodzaju działań. Chcąc angażować młodzież bezpośrednio w działalność związaną z odtwórstwem historycznym, Stowarzyszenie tworzy sekcje tematyczne, zajmujące się odtwarzaniem różnych sfer życia człowieka w przeszłości. Aktywizujący model działalności popularyzatorsko-edukacyjnej prowadzony przez Stowarzyszenie „AUREA TEMPORA” oparty jest na oświeceniowej zasadzie „bawiąc, uczyć”.
 
 Aurea Tempora grupa