grupahist2

   Początki Grupy Historycznej sięgają nieco już zamierzchłego 2005 roku. Wówczas działała ona przy Sekcji Historyków Wojskowości Studenckiego Koła Naukowego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
   W październiku 2008 roku Grupa Historyczna zaczęła funkcjonować w ramach Stowarzyszenia Edukacji i Odtwórstwa Historycznego „AUREA TEMPORA”. Obecnie w grupie działają studenci, wykładowcy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, absolwenci kierunków historycznych oraz inne osoby zainteresowane kulturą, obyczajowością, życiem codziennym czy wojskowością okresu wczesnego średniowiecza w Polsce.
   Wszystkich nas łączy pasja do minionych czasów sprzed 1000 lat – „złotego wieku” pierwszej monarchii Piastów (rządy Mieszka I, Bolesława I Chrobrego i Mieszka II).
  Grupa Historyczna poprzez działania z zakresu odtwórstwa historycznego, współrealizuje popularyzatorsko-edukacyjne cele Stowarzyszenia „AUREA TEMPORA”. W swojej nazwie jak i działaniach nawiązujemy do wczesnopiastowskiego acies curialis (szyku dworskiego), który według kroniki Anonima tzw. Galla stanowił elitarną część drużyny Piastów – przyboczny oddział księcia Bolesława III Krzywoustego.
   Jest to pierwszy, wymieniony z nazwy oddział wojska polskiego. Podobna formacja istniała bez wątpienia w dobie formowania się władztwa Piastów, w drugiej połowie X i na początku XI stulecia. Właśnie ten okres stanowi podstawowy punkt odniesienia dla działalności Grupy Historycznej „AUREA TEMPORA”.
 
 
 

 

 

15030157362 a34455a8e3 o